פוליפ בכיס מרה

03/08/2015

פוליפ בכיס מרה

האם פוליפ בכיס המרה יכולים לגרום לשלשולים?

ד"ר שמואל אביטל

לא. אין קשר בין פוליפים בכיס המרה לשלשולים


ד"ר שמואל אביטל
מנהל מחלקה כירורגית ב' – המרכז הרפואי מאיר