פוליפים בכיס המרה

12/04/2017

פוליפים בכיס המרה

אני במעקב כבר שלוש שנים עקב פוליפ אחד בכיס המרה בגודל 6 מ”מ. בבדיקת US לפני 5 חודשים היה רק פוליפ אחד. כעת מציינים שיש כמה פוליפים שהגדול הוא 6 מ”מ. האם ערב הריבוי הפתאומי צריך להוציא את כיס המרה?