סטנד בדרכי מרה

14/06/2017

סטנד בדרכי מרה

לע כיס מרה .. ונשאר סטנד בדרכי האם סכנה אם ישאר הסטנד הרבה זמן ?