נקז כיס מרה

07/06/2018

נקז כיס מרה

האם ישנה סכנה בכך שהנקז ניתלש החוצה ? הנקז היה בגוף במשך שבועים וההפרשות היו תקינות