נקז בכיס חודשיים

26/08/2017

נקז בכיס חודשיים

לאחר נתקנת נקז.קיבלתי ספסיס.כמה זמן לוקח לתוצאות תרבית מה סוג החיידק.למה בבגיקת חומר ניגוגי לא הודכמו דרכי מרה ועכשיו צריך אם אר איי.האם יש מכשיר פתוח.הטם פלטינות בברך וגם שיתלי שיניים זה בסדר.האבן 2.4.ני צאת בדופן בחלק הצר דל האליפסה.יש מצבהיא חוסמת ולא רואים דרכי מרה.איך ממשיכים עם הנקז כבר חודשיים.הקיבוע מתחיל להישחק מהמקלחות.100 סיסי ביממה זה בסדר בשקית?כסנ גודל אבן לא כגאי ניתו פתוח על פני האחר שירסקו ואז ישלפו את הכיס.האם 4 שנים שגדלה אבן מ1.5 ל2.5 זה מעיד על גידול?