נקזלכיס המרה

05/10/2017

נקזלכיס המרה

האגשתי כאבי תופת בבטן העליונה עם הקאות התפנתי למיון שם אושפזתי בכירוגיה לארבע ימים ואז הוחלט לבצע נקז לכיס המרה
הדאלה מדוע הנקז לכמה זמן הנקז יהיה בגופי
הודיעו לי שבעוד 6 שבועות להגיע לניתוח להסרת כיס המרה למה צריך להמתין כל כך הרבה זמןומה יקרהה אם הניתוח יעשה בעןד 3 שבוכות והאם הנקז ישאר עד הניתוח
תודה מראש