כריתת כיס מרה

12/03/2017

כריתת כיס מרה

האם לאחר כריתת כיס מרה יש צורך לקחת כדורים באופן קבוע?ואיזה כדורים?