כיס מרה

05/05/2017

כיס מרה

היתכן שנשארה אבן החוסמת דרכי מרה לאחר ניתוח הוצאת כיס מרה ?
בעבר לפני הנתוח היתה חסימה שגרמה לפנקריאטיטס