כיס מרה

16/08/2016

כיס מרה

האם בהעדרמכיס מרה, אני בסיכון גבוה יותר לכבד שומני?