כיס המרה

10/03/2018

כיס המרה

בעמידה הודגם סלודג’ בכמות בינונית.
מה זה אומר? צריך טיפול?
אין לי רמה גבוהה של כולסטרול בדם…