הרחבת דרכי מרה

19/11/2017

הרחבת דרכי מרה

בבדיקת us בטן עליונה רושם להרחבת דרכי מרה תוך כבדיות.הבדיקה נעשתה לאחר תוצאות בדיקת ct טחול מעט מוגדל ,שתי ציסטות בקצה הדיסטלי של הטחול.
מה לדעתך מעידים תוצאות הבדיקה
ומה הבדיקה הטובה ביותר לבצע ?
לאיזה רופא לפנות ?