הוצאת כיס מרה

14/01/2014

הוצאת כיס מרה

תפקיד כיס המרה הוא להפריש את האנזימים שמפרקים שומן. מה קורה במצב של הוצאת כיס המרה, איך מפורקים השומנים?

ד"ר שמואל אביטל

תפקיד כיס המרה הוא לקבל את מלחי המרה המיוצרים בכבד , לרכז אותם ואח"כ להעביר אותם למעי שם הם עוזרים בפירוק השומן.

לאחר הוצאת הכיס, המרה עדיין מיוצרת בכבד ועוברת ישירות למעי ללא תהליך של ריכוז. עם זאת כמעט אצל כולם המרה הלא מרוכזת עושה את אותה פעילות של פירוק  שומנים.


ד"ר שמואל אביטל
מנהל מחלקה כירורגית ב' – המרכז הרפואי מאיר