אבנים בכיס מרה

28/11/2016

אבנים בכיס מרה

הייתי רוצה לקבוע אצלך תור, יש הסדר עם קופת חולים?