אבנים בכיס מרה וercp

14/07/2016

אבנים בכיס מרה וercp

באולטראסונד מצאו אבנים בכיס המרה הוחלט על ניתוח בשבוע ה 15 להריון היום עברתי ercp בשבוע ה 13+5 אחרי שהסתיימה הפעולה ב 8 שעות התחילו כאבים ברום הבטן בגב