אבנים בכיס המרה

09/11/2016

אבנים בכיס המרה

?
האם יש קשר חבעיות לבביות?האם יש קשר בין הימצאות אבנים בכיס המרה להשמנה פתאומית