אבן בכעס המרה

13/11/2016

אבן בכעס המרה

אני לפני נסיעה לחול והתגחה אצלי אבן בודד בכעס המרה
בדיקות דם תקינות
דרכי מרה אינן מורחבות
ויש לציין שאין כאבים
האם אפשר לדחות את הניתוח לחודשיים?? עד אשר אחזור מהטיול