אבן בכיס מרה

25/12/2016

אבן בכיס מרה

בבדיקת usאיברים בטן עליונה נתגלה אבן בגודל 1 סמ’בדופן כיס מרה.נתגלה 9 חודשים לאחר ניתוח שרוול ובקע סרעפתי 1/2שנה לפני לא נתגלה דבר איזור נקי.שאלתי 1 סמ נחשבת לאבן גדולה?והאם ישנה אפשרות שהאבן גודלת. ומה עושים???